تعداد طبقه : 5

تعداد اتاق : 40

تحویل اتاق به مهمان:14:00

تحویل اتاق به هتل : 12:00

هتل پرشیا 3 نوشهر در سال ۱۳۹۷ افتتاح گردیده است. می توان از دسترسی های آسان این هتل به جنگل های هیرکانی، جنگل سیسنگان و دریاچه آویدر .باغ اکولوژی، چشمه گردوک، روستای نجارده و بند پی اشاره نمود.  

رزرو هتل پرشیا 1  رزرو هتل پرشیا 2   تماس با ما

IMG_1821
photo_2022-04-14_14-06-31
photo_2022-04-14_14-06-27
photo_2022-04-14_14-06-21
photo_2022-04-14_14-06-10
photo_2022-04-14_14-06-05
photo_2022-04-14_14-05-59
photo_2022-04-14_14-05-54
photo_2022-04-14_14-05-45
photo_2022-04-14_14-05-39
photo_2022-04-14_14-05-25
photo_2022-04-14_14-05-03
photo_2022-04-14_14-05-13
photo_2022-04-14_14-04-55
photo_2022-04-14_14-04-48
photo_2022-04-14_14-04-44
photo_2022-04-14_14-04-38
photo_2022-04-14_14-02-52
photo_2022-04-14_14-03-25
photo_2022-04-14_14-03-34
photo_2022-04-14_14-03-40
photo_2022-04-14_14-04-02
photo_2022-04-14_14-04-09
photo_2022-04-14_14-04-15
photo_2022-04-14_14-04-21
photo_2022-04-14_14-04-27
photo_2022-04-14_14-04-32
photo_2022-04-14_14-02-25
photo_2022-04-14_14-02-15
previous arrow
next arrow

چهار تخته

2,230,000 تومان

سه تخته

1,730,000 تومان

photo_2022-04-14_14-03-25

دو تخته

1,450,000 تومان

یک تخته

1,030,000 تومان

photo_2022-04-14_14-03-25

سوییت پنج نفره

2,630,000 تومان

photo_2022-04-14_14-03-25

سوییت شش نفره

3,030,000 تومان

هتل پرشیا

09122000178

650,000 تومان به ازای هر نفر